คอร์ดกีตาร์ดอทเน็ต

คอร์ดกีตาร์ดอทเน็ต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ มากมาย อัพเดททุกวัน

“โฟร์ – กั๊ก” ศิลปินต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


เนื่องในโอกาสมหามงคล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  คัดเลือกให้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)รวมถึงศิลปินในสังกัด "โฟร์ – ศกลรัตน์ วรอุไร" และ “กั๊ก – ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ” เป็นองค์กรและศิลปินต้นแบบ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นแบบอย่างต่อสังคม เยาวชน และพุทธศาสนิกชนทุกคน ให้ยึดมั่น ถือมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา 


"โฟร์ในฐานะพุทธศาสนิกชน  ภูมิใจกับรางวัลนี้  เราคนไทยจะถูกปลูกฝังเรื่องศาสนามาตั้งแต่เด็ก  ซึ่งโฟร์กับครอบครัว เราชอบเข้าวัด ทำบุญกันอยู่แล้ว ก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ที่สำคัญบริษัทอาร์เอสก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย  เพราะนโยบายของบริษัทนั้นสนับสนุนให้ศิลปิน คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคม  และเยาวชน  ศาสนาสอนให้เราไม่ประมาท  ตั้งอยู่บนทางสายกลาง  ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน  ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเงินทอง  ก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี  เพื่อตัวเองและความสงบสุขของประเทศด้วยค่ะ”  โฟร์กล่าว

 กั๊ก  เสริมว่า  “ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน  เป็นที่พึ่งในยามที่เรารู้สึกไม่สบายใจ  ทุกข์ใจ  เราชาวพุทธยิ่งควรต้องรักและส่งเสริมพระพุทธศาสนายิ่งๆ  ขึ้นไป  ผมผ่านการบวชเรียนมาแล้ว  ช่วงนั้นชีวิตมีความสุขและสงบมาก มีธรรมะ  มีหลักปฏิบัติในจิตใจ  ทำให้เรารู้คิดมากขึ้น  สิ่งต่างๆ เหล่านี้  ทำให้ผมมีสติในการใช้ชีวิต  ก็อยากให้พุทธศาสนิกชนทุกคน  โดยเฉพาะน้องๆ  ร่วมกันทำหน้าที่ชาวพุทธรับใช้พระพุทธศาสนา  เพราะการมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เราไม่ประมาท  อยากให้ทุกคนมีส่วนในการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาร่วมกัน  ขอมอบรางวัลให้กับทุกคนที่คิดดี ทำดีครับ”


อัพเดทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 13:26:50 น. (อ่านแล้ว : 461)
0