คอร์ดกีตาร์ดอทเน็ต

คอร์ดกีตาร์ดอทเน็ต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ มากมาย อัพเดททุกวัน

กัน-นภัทร ปลื้มรับรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ประกาศรายชื่อเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556 โดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเยาวชน บุคคลและองค์กรที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ   
   

ในปีนี้มีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น 145   ราย จาก 11 สาขากิจกรรม มีองค์กรและบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงที่ได้รับรางวัล อาทิ  กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ  ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) , เขมสรณ์ หนูขาว และ ฐาปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าว   ได้รับรางวัล สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ ความสามารถ หรือสนับสนุน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งนี้ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ  

   ด้าน กัน-นภัทร เปิดเผยว่า “ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นเกียรติประวัติในครอบครัวที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย ผมดีใจและภูมิใจมากครับ และในฐานะศิลปินผมขอเป็นตัวแทนเยาวชนในการเผยแพร่ และส่งเสริมให้เยาวชน ได้รู้จักบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของเยาวชนไทยที่ดี รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครับ”


อัพเดทเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 10:23:14 น. (อ่านแล้ว : 544)
0