Sleeping Sheep

สมาชิก 

สุทธิเทพ สิตนาโค (ร้องนำ)

อนุชิต บุญอุดม (กีตาร์)

สุรพงษ์ แสงสำลี (กีตาร์)

อนุชา ทรงวงษ์ (เบส)

ณัฐกร แจ้งรัตนตระกลู (กลอง)

“Sleeping Sheep” คือ กลุ่มคนที่มีใจรักในดนตรีร๊อค เป็นตัวเชื่อมโยงให้พวกเขาได้มารวมตัวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นความฝัน มาจากการพบปะในการสัมภาษณ์ของนิตยาสารดนตรีฉบับหนึ่งเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ พวกเขาก็ยังคงเดินทางและผลิตผลงานเพลงที่มีเอกลักษณ์และความลงตัว ในแบบฉบับของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง 

“Sleeping Sheep” กับเจ้าของผลงานเพลงคุ้นหูที่ได้รับความนิยมตามคลื่นวิทยุชั้นนำ อาธิ “ฟ้อง” และ “เสียงที่ตามหา” ที่สร้างชื่อเสียงและกลุ่มแฟนเพลงที่เหนียวแน่นให้กับพวกเขา การกลับมาในครั้งนี้ พวกเขายังคงรักษาความเป็นร๊อคที่หนักแน่น มีตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในแง่จุดยืนและแนวดนตรี โดยการดูแลการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนและ Produce ด้วยตัวของพวกเขาเอง ทำให้ Sleeping Sheep สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของวงที่มีอยุ่ ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ

“Sleeping Sheep” ได้พูดถึงผลงานเพลงของตัวเองไว้ว่า 

“การทำเพลงของพวกเรา เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวใกล้ๆ ตัว ผ่านมุมมองและวิธีคิดในแบบของพวกเรา อาจเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆ หรือเป็นแค่ด้านหนึ่งของความรู้สึก แล้วสื่อสารออกไปผ่านดนตรีที่มีความเป็นร๊อคหนักๆ ในแบบที่พวกเราชอบ โดยไม่ต้องมีอะไรให้พิเศษมากมาย” 

“งานชุดใหม่นี้ จึงเป็นงานที่ผสมผสานความเป็น Sleeping Sheep ให้ชัดเจนขึ้น ให้คำว่า Sleeping Sheep กลายเป็นโลโก้ของพวกเรา และใครที่เคยมองเห็นแล้วรู้สึกว่ามันยังเบลอๆอยู่ คราวนี้น่าจะมองเห็นพวกเราชัดเจนขึ้น”