การจับคอร์ดกีต้าร์ วิธีการอ่านแผนภูมิในการจับคอร์ดกีตาร์

การจับคอร์ดกีต้าร์

ในเว็บไซต์คอร์ดกีต้าร์ เราได้แสดงภาพการจับคอร์ดกีต้าร์ในตำแหน่งของนิ้วมือของมือซ้ายของคุณ และวิธีการที่กดลงบนสายเพื่อให้เสียงคอร์ดได้อย่างถูกต้องนั้น เราได้ใส่เลขกำกับของนิ้วมือไปด้วย ซึ่งวิธีการจับคอร์ดกีต้าร์นั้นจะเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ

แผนภาพคอร์ดกีตาร์คือเปรียบเทียบกับคอร์ดของกีตาร์จริง ซึ่งจะเริ่มต้นจากคอของกีต้าร์

ตัวเลขในตำแหน่งนิ้วต่างๆ แสดงแทนจุดสีดำๆ สอดคล้องกับนิ้วมือในแผนภาพด้านล่าง:

ตัวอักษรตัว x เล็กๆ ด้านบนของสายกีตาร์ซึ่งหมายถึงคุณไม่ต้องดีดสายนี้ ดังภาพข้างล่าง D7

ตัวอย่างการจับคอร์ด ตัวเลขที่เห็นแทนนิ้วมือนั้นๆ Db

 

และเลข 3 หมายถึง ตำแหน่งบาร์ หรือช่องของกีตาร์  และในข้อมูลทั้งหมดของคอร์ดกีตาร์ในเว็บของเราจะแสดงลักษณะนี้ทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจและการจับที่ถูกต้อง

ขอขอบคุณภาพจาก guitaristguitarist.com