เว็บบล็อก ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์

สเกลอื่นๆ

สเกลอื่นๆ (ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ Monster Scales And Modes) สเกลอื่น ๆ ที่ผมนำมาแนะนำนี้ผมได้คัดมาจากหนังสือ Monster Scales And Mode...

Blue Scale And Mode

Blue Scale And Mode blue สเกลได้จากไมเนอร์เพนตาโทนิคสเกลโดยเพิ่มโน็ต b5 ของสเกลเมเจอร์เข้าไป ซึ่งโน๊ตที่ใส่เพิ่มลงไปนี้เรียกว่า blue note หรือ...

Minor Pentatonic Scale And Mode

Minor Pentatonic Scale And Mode เป็นอีกเพนตาโทนิคสเกลอีกแบบที่นิยมใช้กันมาก ทั้งในเพลงป๊อป ร็อค...

Pentatonic Scale And Mode

Pentatonic Scale And Mode สเกลนี้เป็นที่นิยมมากในเพลงคันทรี และเพลงร็อคแอนโรลตั้งแต่ยุค 50"s...

Augmented Scale

Augmented Scale เป็นสเกลที่มักจะสับสนกับ whole tone สเกลอยู่บ่อย ๆ นะครับ โครงสร้างของสเกลนี้คล้าย ๆ กับ...

Diminished Scale

Diminished Scale สเกลชนิดนี้เป็นอีกสเกลที่มีการใช้การมาก...

Mode

Mode ผมจะอธิบายแบบง่าย ๆ เลยนะครับจะได้ไม่สับสน "โหมด"...

Cromatic Scale

Cromatic Scale คล้ายกับ whole tone scale แต่ช่วงห่างของเสียงของโน๊ตแต่ละตัวจะเป็นครึ่งเสียงแทน...

Whole Tone Scale

Whole Tone Scale เป็นสเกลหรือบันไดเสียงที่มีการไล่เสียงโดยให้โน๊ตแต่ละตัวมีความห่างกัน 1 เสียงเต็ม...