ศิลปิน Elton John

Sorry Seems To Be The Hardest Word


(ดนตรี) / Gm / Gm / Cm / D7 /

Gm                                                Cm       
  What have I got to do to make you love me   
F                                                   Bb    D7
  What have I got to do to make you care
Gm                                        Cm        
  What do I do when lightning strikes me   
F                                                  Bb    D7
  And I wake to find that you‘re not there
Gm                                    Cm        
  What do I do to make you want me
F                                           Bb   D7   
  What have I got to do to be heard
Gm                                 Cm    
  What do I say when it‘s all over  
F                                                   Bb  D7
  And sorry seems to be the hardest word
 
Gm
* It‘s sad, so sad  It‘s a sad, sad situation
Eb                       D7                  Gm     F D7
   And it‘s getting more and more absurd
Gm 
   It‘s sad, so sad  Why can‘t we talk it over
Eb                                  Cm                 D7
   Oh it seems to me  That sorry seems to be the hardest word
 
(ดนตรี) / Gm / Cm / F / Bb D7 / (2 รอบ)

Gm                                   Cm       
  What do I do to make you love me  
F                                          Bb  D7
  What have I got to do to be heard
Gm                                        Cm          
  What do I do when lightning strikes me  
  Am                    D7
  What have I got to do
Gm                        Cm           
  What have I got to do  
           Am                 D7
  When sorry seems to be the hardest word

(ดนตรี) / F C / F D7 / Cm D7 / Gm /