แม่


แม่

แม่ - แฮมเมอร์

C       Am  F        G7
ตื่นขึ้นมาแต่เช้า 		แม่หุงข้าวต้มปลา
C      Am  F        G7
จวนจะได้เวลา			 ไปท้องนาอีกครา
    F           Am  F         G7
ทุกวันคืนแม่อยู่ด้วยความหวัง 	 ดังแสงทองส่องฟ้า
   C       Am F   G7  C
ลูกแม่นั้นไปศึกษา 			ในสังคมชาวกรุง 
C       Am  F        G7
ตาแม่มองลูกรัก 		วันที่เจ้าจากไป
   C          Am	F        G7
แม่เคยทุกข์ทนเพียงใด 		แลลูกไกลอกตรม
     F        Am F         G7
เมื่อลูกจบจากการศึกษา 		แม่คอยตั้งตาชื่นชม
   C        Am   F    G7   C
ลูกอย่าหลงระเริงสังคม		 จงหวนคืนบ้านนา 
C       Am	F      G7
นาก็คือความหวัง		 ดังชีวิตจิตใจ
      C      Am F        G7
จนเดือนดับลับร่วงไป 		ไกลหนทางลูกจร
   F       Am F          G7
ม่านเมฆบดบังนัยตา		 สาลิกาไม่คืนกลับคอน
     C         Am  F     G7   C
ทุกคืนวันแม่มิได้หลับนอน 	คอยเจ้าย้อนบ้านนา

  ดนตรี     
C       Am  F        G7
ตื่นขึ้นมาแต่เช้า	 	แม่หุงข้าวต้มปลา
C         Am	 F        G7
ดูแสงทองส่องมา			 ไปท้องนาอีกที
    F        Am	 F         G7
ทุกวันคืนแม่ก็ยังเฝ้าหวัง 		หวังถึงวันสุดท้าย
    C      Am F   G7   C
รอจนแม่ถึงวันสิ้นใจ		 คงได้พบลูกชาย