อยากอยู่อย่างนี้


อยากอยู่อย่างนี้

Instru :  E E A A (4 times)

               E
*ไม่ว่าไม่สอนใครถ้าไม่รักกันจริง ไม่ ช่วงไม่ชิงของๆ ใคร ไม่เคยอิจฉา 
    A
สบายใจ ใครดีๆ ไป ใครจะชั่วก็ตามใจ ตัวใครตัวใครก็ตัวมัน
 
  E
** ฉันนั้น ฉันนั้น ฉันนั้น ฉันมี ความสุข ฮะ ทุกข์ๆๆ ไม่ค่อยมี 
      A
ไม่ติชมใคร จะทำตัวเองให้ดี พออกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

      E                         
*** ก็ยังอยากจะอยู่อย่างนี้ ยังอยากจะ อยู่อย่างนี้ 
A
มี อยู่อย่างนั้นแม้ว่ามัน จะยังไม่ดี

( ซ้ำ *** )  

    D               A          G
**** คนบางคนเฝ้าหวังให้ฉันเป็นดั่งที่เขา ต้องการ 
    A            E
แต่ผิดหวังต้องขออภัยและขอ
       G      D   A     Bm   E 
ขอบใจในความหวังดี วันนี้ วันไหน วันใดก็ตามที 
D    A    Bm   F             E
วันนี้  วันไหน วันใดก็ ตามที อยากอยู่อย่างนี้

Instru :  E E A A (2 times)

 ( ซ้ำ * , ** , *** ,*** , **** )