ขอพระวิญญาณสถิต


ขอพระวิญญาณสถิต

G    D F#     Am7    Dsus D 
พระวิญญาณ เมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิต 
G  D F#  Am7     Dsus D 
นําเราชิด  ใกล้หัวใจของพระบิดา 
Am7        Bm7         Cmaj7 
 และนี่เป็นเสียงเพลงคร่ําครวญของเรา 
Am7     Bm7       Dsus D 
 เราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม 

Chorus: 
G D F#    Em7     C     D 
ขอพระวิญญาณสถิต สัมผัสชีวิตของเรา 
G D F#    Em7       C     D 
ขอองค์พระเยซูคริสต์ โปรดเจิมชีวิตของเรา 
Am7  G B    C     D 
ให้เราได้ก้าวไป จากพระสิริสู่พระสิริ 
Am7  G B     C         D 
ให้เรามีชีวิตใหม่ มีหัวใจอย่างพระองค์