ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์


ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ 

 F     Bb             F A
* ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน
      Gm7    F     Csus4  C 
  ลูกคงไม่มีสิ่งใด   ที่ดีเพียงพอ
    Bb       C Bb       F  C E  Dm 
  ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด เปลี่ยนหัว-ใจให้ลูกใหม่
      Gm      F A      
  โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย
  Bb        Csus4    C  
  โปรดประทานพระทัยพระองค์ 

(ซ้ำ *)

   F      F A      Bb     C 
** พระบิดา ลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์
   F         F A       Bb
   โปรดประทาน พระทัยของพระบิดา
       C         Am7    Dm7
   ขอหัวใจที่ยอม  จำนนและ เชื่อฟัง
    Am7      Dm7
   กระทำตามน้ำพระทัย
  Gm7 Am  Bb    C     F
   ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ 
(ขอหัวใจลูกเหมือนพระทัยพระองค์)   

(ซ้ำ *,**,**)

   C             Dm
ขอสอนให้ลูกรักและอภัยผู้อื่น
  C              F
ให้มองและให้อภัย ด้วยหัวใจของพระองค์