ศิลปิน Thai worship

ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์

 F          Bb                          F/A
* ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน
           Gm7       F          Csus4   C 
   ลูกคงไม่มีสิ่งใด     ที่ดีเพียงพอ
        Bb              C/Bb             F    C/E   Dm 
   ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด เปลี่ยนหัว-ใจให้ลูกใหม่
           Gm           F/A            
   โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย
    Bb               Csus4       C   
   โปรดประทานพระทัยพระองค์  

(ซ้ำ *)

     F            F/A           Bb         C 
** พระบิดา ลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์
      F                  F/A             Bb
     โปรดประทาน พระทัยของพระบิดา
             C                 Am7       Dm7
     ขอหัวใจที่ยอม   จำนนและ เชื่อฟัง
        Am7            Dm7
     กระทำตามน้ำพระทัย
    Gm7  Am    Bb       C         F
     ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ 
(ขอหัวใจลูกเหมือนพระทัยพระองค์)     

(ซ้ำ *,**,**)

     C                         Dm
ขอสอนให้ลูกรักและอภัยผู้อื่น
    C                           F
ให้มองและให้อภัย  ด้วยหัวใจของพระองค์