ศิลปิน Thai worship

ข้ามานมัสการ

Intro : E B F#m    E B A2 (2)

E          B                 F#m                   
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืดมิด 
E             B          A2
ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
E            B           F#m              
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E           B     A2
หวังจะได้อยู่ กับพระองค์

                  E                      B/D#                          
** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
               E/G#           A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                      E                    B/D#                         
พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา 
                   E/G#      A
พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
E            B           F#m               
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง 
E         B         A2
ทรงพระสิริในสวรรค์
E          B          F#m                  
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
 E           B         A2
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  

(ซ้ำ **)

          B E/G#     A                       
*** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด     
       B   E/G#       A
เพื่อไถ่บาปข้า      ที่บนกางเขน 

(ซ้ำ *** 4 รอบ) 

(ซ้ำ **,**)