ข้ามานมัสการ


ข้ามานมัสการ

Intro : E B F#m  E B A2 (2)

E     B         F#m          
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืดมิด 
E       B     A2
ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
E      B      F#m       
ความงามที่ทำ  ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E      B   A2
หวังจะได้อยู่ กับพระองค์

         E           B D#             
** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
        E G#      A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
           E          B D#             
พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา 
          E G#   A
พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
E      B      F#m        
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง 
E     B     A2
ทรงพระสิริในสวรรค์
E     B     F#m         
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
 E      B     A2
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา 

(ซ้ำ **)

     B E G#   A            
*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด   
    B  E G#    A
เพื่อไถ่บาปข้า   ที่บนกางเขน 

(ซ้ำ *** 4 รอบ) 

(ซ้ำ **,**)