โลกใบใหม่


โลกใบใหม่

Intro :  C (4 times)

C                    Bb      C
ท้องฟ้ากว้างไกลเธอว่าไหม ไม่รู้ฉันกลัวเมฆก้อนใหญ่ 
C             Bb       C               Dm
ท้องทะเลก็ดูสดใส ไม่รู้ฉัน กลัวคลื่นลูกใหญ่ แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน 
      Am     F  G
ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

Instru :  C (4 times)

C                Bb     C 
คว้าดวงดาวที่อยู่บนนั้น ไม่มีทางมือฉันสั้นไป  ข้ามกำแพงที่กั้นเอาไว้
Bb      C             Dm        C     Am
ไม่มีทางขาฉันสั้นไป แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน ไม่ต้องกลัว 
   Dm  G     C       Dm   G    C    Am   Dm G
ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ  เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

Instru :  C Am G (16 times)
 C Dm G C Am Dm G 

C       Dm  G     C     Am   Dm G
แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ
C       Dm   G       C  Am  Dm G
เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ  จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ
C       Dm  G      C     Am   Dm  G 
แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน  ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ
C        Dm  G       C  Am   Dm G
 เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ  จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

Instru :  C Am F (2 times)

C                   Bb         C
ท้องฟ้ากว้างไกลเธอว่าไหม เตรียมตัวพบกับโลกใบใหม่