ศิลปิน 25 hours

โลกใบใหม่

Intro : /C/(4 times)

C                                        Bb           C
ท้องฟ้ากว้างไกลเธอว่าไหม  ไม่รู้ฉันกลัวเมฆก้อนใหญ่  
C                         Bb             C                             Dm
ท้องทะเลก็ดูสดใส ไม่รู้ฉัน กลัวคลื่นลูกใหญ่  แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน  
           Am         F    G
ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

Instru : /C/(4 times)

C                                Bb          C  
คว้าดวงดาวที่อยู่บนนั้น  ไม่มีทางมือฉันสั้นไป    ข้ามกำแพงที่กั้นเอาไว้
Bb           C                          Dm                C         Am
ไม่มีทางขาฉันสั้นไป  แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน  ไม่ต้องกลัว 
      Dm    G          C             Dm      G        C        Am      Dm G
ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ   เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ  จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

Instru : /C/Am G/(16 times)
/C/Dm G/C Am/Dm G/

C              Dm   G          C          Am     Dm  G
แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน  ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ
C             Dm      G              C    Am    Dm  G
เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ    จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ
C             Dm    G            C          Am     Dm   G 
แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน    ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ
C                Dm    G             C    Am     Dm  G
 เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ    จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

Instru : /C/Am F/(2 times)

C                                      Bb                 C
ท้องฟ้ากว้างไกลเธอว่าไหม  เตรียมตัวพบกับโลกใบใหม่