คนโง่สร้างบ้าน


คนโง่สร้างบ้าน 

E            B7
  คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย
   B7           E
คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย
   E            B7
คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนดินทราย
     E   B7   E
เมื่อพายุและลมพัดมา 

( เมื่อฝนตกหนัก และน้ำก็ไหลเชี่ยว (3 times) 
บ้านหลังนั้น ก็พังทลาย

คนมีปัญญา สร้างบ้านไว้บนศิลา (3 times) 
เมื่อพายุ และลมพัดมา

เมื่อฝนตกหนัก และน้ำก็ไหลเชี่ยว (3 times)
บ้านหลักนั้นยังตั้งมั่นคง )