ศิลปิน Thai worship

คนโง่สร้างบ้าน

E                        B7
    คนโง่สร้างบ้าน  สร้างบ้านไว้บนดินทราย
     B7                      E
คนโง่สร้างบ้าน  สร้างบ้านไว้บนดินทราย
     E                        B7
คนโง่สร้างบ้าน  สร้างบ้านไว้บนดินทราย
         E      B7     E
เมื่อพายุและลมพัดมา  

( เมื่อฝนตกหนัก และน้ำก็ไหลเชี่ยว (3 times) 
บ้านหลังนั้น  ก็พังทลาย

คนมีปัญญา สร้างบ้านไว้บนศิลา (3 times) 
เมื่อพายุ และลมพัดมา

เมื่อฝนตกหนัก และน้ำก็ไหลเชี่ยว (3 times)
บ้านหลักนั้นยังตั้งมั่นคง )