ความรักมั่นคง The steadfast love


ความรักมั่นคง The steadfast love

D  Bm7     G       D
  ความรักมั่นคงของพระเจ้า  ไม่เคยยั้งหยุด
    D   Bm7     G    Asus A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา  อยู่เสมอ

       G     A7      F#m7   Bm
* ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ  ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
 G        D A    A7 D D7
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
 G       D A A7  D
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง