ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก Joy to the world


ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก Joy to the world

C             G7  C   F   G    C  
  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี มีพระราชาประสูติ
   C               C
คือพระเยซู เสด็จลงมา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
   G               C F C Dm      C  G7  C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ ให้เรา ให้เรา  ร้องเพลงสรรเสริญ
   C            G7   C     F      G     C 
  ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
    C                  C
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร ประสานสำเนียงยินดี
   G             C  F  C  Dm     C G7 C
ประสานสำเนียงยินดี ประสาน ประสาน  สำเนียงยิน  ดี
   C               G7 C        F      G    C 
  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
    C                   C
ความรักเมตตา ของพระเยซู บันดาลให้เรากลับใจ
   G            C  F   C Dm     C  G7 C
บันดาลให้เรากลับใจ บันดาล  บันดาล  ให้เรากลับใจ
   C              G7      C      F    G  C 
  พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม ทรงนำด้วยกรุณา
  C                      C
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา ความรักประหลาดหนักหนา
    G                C  F  C  Dm      C   G7  C
ความรักประหลาดหนักหนา ความรัก ความรัก  ประหลาดหนักหนา