ศิลปิน Thai worship

ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก Joy to the world

C                          G7    C     F      G       C   
    ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี  มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G                              C F  C Dm           C   G7   C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้เรา   ร้องเพลงสรรเสริญ
     C                        G7      C         F           G          C 
    ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
       C                                   C
พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
     G                         C    F    C   Dm          C  G7  C
ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประสาน   สำเนียงยิน   ดี
      C                              G7  C               F            G        C 
    อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
      G                       C    F      C  Dm         C   G7 C
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล    บันดาล   ให้เรากลับใจ
     C                            G7           C           F       G   C 
    พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
   C                                            C
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
       G                               C    F    C    Dm           C     G7    C
ความรักประหลาดหนักหนา  ความรัก  ความรัก   ประหลาดหนักหนา