ศิลปิน Thai worship

น้ำแห่งชีวิต

  D                        G       D                    G
*ใจที่กระหายและเหนื่อย    ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
D                     G/C   A             D   C  A     
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง       จงเข้ามา    

(ซ้ำ *)
                     G         D                 G           D/F#
** พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต   ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
        Bm7   F#m7   G       D/F#    Em7                 A               D
หล่อเลี้ยงหัวใจ       ให้ชีวิตใหม่    แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล  มาจากใจ

(ซ้ำ **,*,*,**)