น้ำแห่งชีวิต


น้ำแห่งชีวิต

 D            G    D          G
*ใจที่กระหายและเหนื่อย  ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
D           G C  A       D  C A   
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง    จงเข้ามา  

(ซ้ำ *)
           G     D         G      D F#
** พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต  ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
    Bm7  F#m7  G    D F#  Em7         A        D
หล่อเลี้ยงหัวใจ    ให้ชีวิตใหม่  แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ

(ซ้ำ **,*,*,**)