จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด


จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด

  Am                 Em          F       Dm
* จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด  พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง
  E        Am
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง 

(ซ้ำ*)

        F     G   Em       Am        F      G        Am
** มีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
         F    G        Em    Am      F   G    Am
ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช   จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์

(*,**)