ศิลปิน Thai worship

จงแสวงหา มัทธิว 6:33

C Am F G7 C Am F G7

           C          Em                  F
         จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
                      G7                         C
             และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
                              Em                F
             พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง
                  G7              Am
             ให้เราในทุกทุกทาง

                              Em  F        G7         Am
         อย่าไปทุกข์ร้อนกับวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง
                         Em  F       G7               Am
             แต่ขอให้เรายืนหยัดมั่นคงตามความเชื่อนั้น
                  F               G7                 F                       G       Gsus4
             พักสงบและไว้วางใจในพระองค์ พระเยซูได้ทรงตรัสไว้


                        C            Am / F – G7 /               C
             จงแสวงหา จงแสวงหา แผ่นดินขององค์พระเป็นเจ้า
                       Am          F        G7                         C
             จงแสวงหา จงแสวงหา ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
                       Am          F        G7               C         /G    -   Gsus4/    
             จงแสวงหา จงแสวงหา อาณาจักรของพระองค์

           C                 Em           F
        พระองค์ทรงเลี้ยงดูนกที่บนนภา
                    G7                       C
             ดอกไม้และทุ่งหญ้าดูช่างงดงาม
                                Em               F
             และพระองค์จะทรงให้เรามากยิ่งกว่า
                    G7           Am
            เต็มล้นเป็นพรให้ผู้คน