จงแสวงหา มัทธิว 6:33


จงแสวงหา มัทธิว 6:33

C Am F G7 C Am F G7

      C     Em         F
     จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
           G7             C
       และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
               Em        F
       พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง
         G7       Am
       ให้เราในทุกทุกทาง

               Em F    G7     Am
     อย่าไปทุกข์ร้อนกับวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง
             Em F    G7        Am
       แต่ขอให้เรายืนหยัดมั่นคงตามความเชื่อนั้น
         F        G7         F            G    Gsus4
       พักสงบและไว้วางใจในพระองค์ พระเยซูได้ทรงตรัสไว้


            C      Am  F – G7         C
       จงแสวงหา จงแสวงหา แผ่นดินขององค์พระเป็นเจ้า
            Am     F    G7             C
       จงแสวงหา จงแสวงหา ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
            Am     F    G7        C      G  -  Gsus4   
       จงแสวงหา จงแสวงหา อาณาจักรของพระองค์

      C         Em      F
    พระองค์ทรงเลี้ยงดูนกที่บนนภา
          G7            C
       ดอกไม้และทุ่งหญ้าดูช่างงดงาม
                Em        F
       และพระองค์จะทรงให้เรามากยิ่งกว่า
          G7      Am
      เต็มล้นเป็นพรให้ผู้คน