ฉันชอบดูภูเขา


ฉันชอบดูภูเขา

F     Dm
  ฉันชอบดูภูเขา 
 Gm    C7 
ฉันชอบดูทะเลใหญ่ 
 F     Dm
ฉันชอบดูดอกไม้
 Gm    C7
ฉันชอบดูสิ่งสวยงาม
   F     Dm
  ฉันชอบดูทุก ๆ อย่าง
 Gm        F
ที่พระเจ้าทรงสร้าง


   F     Dm  	
  บุมดียา	 บุมดิยา
Gm   C7
บุมดิยา 	อา อา (2 times)