ฉันเดินด้วยความเชื่อ


ฉันเดินด้วยความเชื่อ

G                      	
*ฉันเดินด้วยความเชื่อ	
   F	
ทุกก้าวด้วยความเชื่อ	
    C	
เพื่ออยู่ด้วยความเชื่อ	
        G	
ฉันเชื่อวางใจในพระองค์ (*)	


  Am      Bm   C           D  C-D	
1 ทุกทุกก้าวที่ก้าวไป ก้าวไปด้วยความเชื่อ	
  Am    Bm     C   D C-D	
ไม่มีอาวุธศัตรูใด จะต้านทาน	
 Am      Bm  C           D C-D	
ทุกทุกคำที่ทูลขอ ฉันขอด้วยความเชื่อ	
   Am         Bm	
และถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉัน	
     F      D	
บอกสิว่าใครกันจะสู้ได้ (*)