ศิลปิน Thai worship

กลับมาชมพระพักตร์พระองค์

D         A7              Bm   D7
    มองพระพักตร์ องค์พระเย   ซู
       G            Em         A
กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์
           D                       Bm
กลับมาหา พระองค์ ผู้ทรงสร้าง สรรพสิ่ง
          G       D       A7         D
และอาศัย อยู่ใน พระคุณ พระองค์