กลับมาชมพระพักตร์พระองค์


กลับมาชมพระพักตร์พระองค์ 

D     A7       Bm  D7
  มองพระพักตร์ องค์พระเย  ซู
    G      Em     A
กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์
      D            Bm
กลับมาหา พระองค์ ผู้ทรงสร้าง สรรพสิ่ง
     G    D    A7     D
และอาศัย อยู่ใน พระคุณ พระองค์