ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร

อุ้ยคำ


คำร้อง : จรัล มโนเพชร
ทำนอง : จรัล มโนเพชร
เรียบเรียง : จรัล มโนเพชร
Am  D7  Am  D7  Am  D7
Intro:############
Am D7     Am D7       Am D7   
อุ้ย...คำ      อุ้ย...คำ     อุ้ย...คำ   
  
Am                          Dm         F                E
อุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี  ลูกผัวบ่มี อยู่ตั๋วคนเดียว
               Am                Dm                F                  E
มะแลงแดดอ่อน อุ้ยคำก๋ำเคียว เกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนอง
       Am     D         G            C                   F              E    
ต๋าก่อฝ้าก่อฝาง หลังก่องุ้มก่อก่อง อยู่กลางหนองจ๋นมืดจ๋นค่ำ
            Am               Dm              F          E        Am
แล้วแกก็แบ่ง ผักบุ้งเป๋นก๋ำ ส่งขาประจ๋ำ เลี้ยงตั๋ว สืบมา

             Am                   Dm                    F             E
อุ้ยคำเกยบอก เล่าความเป๋นมา ลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่ตวยกัน
             Am                Dm                F                      E
แล้วมาวันหนึ่ง ผัวแกก่อพลัน มาต๋ายละกั๋น เหลือเพียงลูกสาว
            Am    D       G         C         F                  E
แต่แล้วแหม๋  บ่เมิน มีเรื่องอื้อฉาว ลูกสาวหนีตวยป้อจาย
            Am                     Dm                 F      E   Am
อุ้ยคำเลยอยู่ คนเดียวเปลี่ยวดาย ตุ๊กใจ๋ตุ๊กก๋าย พี่น้องบ่มี


Am D7      Am D7       Am D7   
* อุ้ย...คำ      อุ้ย...คำ     อุ้ย...คำ   
    
           Am            Dm               F            E
อุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี ลูกผัวบ่มีเป๋นตี้เอ็นดูล้ำ
              Am            Dm                 F             E
แลงนี้แดดอ่อน บ่หันอุ้ยคำ เคยมาประจ๋ำ อุ้ยคำไปไหน
        Am     D          G    C              F               E
หมู่ผักบุ้งยอดซมเซาซบบ่ไหว เป๋นจะใด ไปแล้ว อุ้ยคำ
            Am                 Dm                       F        E     Am
ฟ้ามืดมัวหม่น เมฆฝนครึ้มดำ เสียงพระอ่านธรรม ขออุ้ยคำไปดี       

(ซ้ำ * )

Am D7     Am D7       Am D7   
อุ้ย...คำ      อุ้ย...คำ     อุ้ย...คำ