อุ้ยคำ

ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร
คำร้อง : จรัล มโนเพชร
ทำนอง : จรัล มโนเพชร
เรียบเรียง : จรัล มโนเพชร

อุ้ยคำ

Am D7 Am D7 Am D7
Intro:############
Am D7   Am D7    Am D7  
อุ้ย  คำ   อุ้ย  คำ   อุ้ย  คำ  
 
Am             Dm     F        E
อุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี ลูกผัวบ่มี อยู่ตั๋วคนเดียว
        Am        Dm        F         E
มะแลงแดดอ่อน อุ้ยคำก๋ำเคียว เกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนอง
    Am   D     G      C          F       E  
ต๋าก่อฝ้าก่อฝาง หลังก่องุ้มก่อก่อง อยู่กลางหนองจ๋นมืดจ๋นค่ำ
      Am        Dm       F     E    Am
แล้วแกก็แบ่ง ผักบุ้งเป๋นก๋ำ ส่งขาประจ๋ำ เลี้ยงตั๋ว สืบมา

       Am          Dm          F       E
อุ้ยคำเกยบอก เล่าความเป๋นมา ลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่ตวยกัน
       Am        Dm        F           E
แล้วมาวันหนึ่ง ผัวแกก่อพลัน มาต๋ายละกั๋น เหลือเพียงลูกสาว
      Am  D    G     C     F         E
แต่แล้วแหม๋ บ่เมิน มีเรื่องอื้อฉาว ลูกสาวหนีตวยป้อจาย
      Am           Dm         F   E  Am
อุ้ยคำเลยอยู่ คนเดียวเปลี่ยวดาย ตุ๊กใจ๋ตุ๊กก๋าย พี่น้องบ่มี


Am D7   Am D7    Am D7  
* อุ้ย  คำ   อุ้ย  คำ   อุ้ย  คำ  
  
      Am      Dm        F      E
อุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี ลูกผัวบ่มีเป๋นตี้เอ็นดูล้ำ
       Am      Dm         F       E
แลงนี้แดดอ่อน บ่หันอุ้ยคำ เคยมาประจ๋ำ อุ้ยคำไปไหน
    Am   D     G  C       F        E
หมู่ผักบุ้งยอดซมเซาซบบ่ไหว เป๋นจะใด ไปแล้ว อุ้ยคำ
      Am         Dm            F    E   Am
ฟ้ามืดมัวหม่น เมฆฝนครึ้มดำ เสียงพระอ่านธรรม ขออุ้ยคำไปดี    

(ซ้ำ * )

Am D7   Am D7    Am D7  
อุ้ย  คำ   อุ้ย  คำ   อุ้ย  คำ