ก็ใคร


ก็ใคร

INTRO  C Am Dm G7 C Am Dm G7 C 
       Dm          C Em Am
ก็จะใครที่ไหน ให้เธอได้ทุกอย่าง
       Dm7 G           C
ก็จะใครทีหวัง  ให้เธอเป็นเหมือนเคย
       Dm G       C Em Am
ก็ใครเลยจะรู้  สิ่งที่ทำไร้ค่า
        Dm G            C
ก็ใครเลยที่มา  แทรกอยู่กลางสองเรา
 F  G    Am   F    G    C         Dm  G
 * ใส่ใจแทบทุกอย่าง คล้ายเงาเฝ้าเธอติดตามไม่ห่างซักครา
F  G     Am F    G    C         Dm    G
 ใส่ใจเหมือนดังว่า คล้ายเป็นตัวเอง ก็ยอมทุกอย่างเสมอมา
C         Dm G          C Em Am
ก็ใครทนหม่นหมอง ไม่ให้เธอหมองหม่น
        Dm7 G        C
ก็ใครทนแต่ทุกข์  สุขเก็บไว้ที่เธอ

ดนตรี  Dm G C Em Am Dm7 G C 
  (ซ้ำ *)
C      Dm G           C Em Am
ก็ไม่เคยจะหวัง สิ่งตอบแทนรรักจริง
         Dm7 G      C
แต่ไม่ควยละทิ้ง ดั่งอะไรซักอย่าง

ดนตรี  C Am Dm G C Am Dm G