กลิ่นหอม


กลิ่นหอม

Intro : E B A E B A

E                   C#m
คนทุกคนต้องการพระเยซู  พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น
A                 E  B  A     E  B A
ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา ไปถึงพระบิดา
E                 C#m
พระเยซูห่วงใยทุกคน วางมือบนคนเจ็บป่วยให้หาย
A                     E  B  A
คนทั้งหลายต้องการพระผู้ช่วยให้รอดบาป
     E  B  A    F#m      B
ผู้ช่วยให้รอดบาป  พระองค์ทรงรักโลก

E         B        A2 
* พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิต ข้าจะเดินอยู่กับพระองค์
C#m     B      F#m7     A2          
กี่เดือนปีจะอยู่อย่างนี้ ข้าจะเป็นกลิ่นหอมของพระองค์
E       B          A2 
พระเยซูข้ารักทางพระองค์ ชีวิตข้าอยู่ในพระองค์
C#m     B        F#m7      A2       Eba          
กี่เดือนปีจะอยู่อย่างนี้  ข้าจะเป็นกลิ่นหอมของพระเยซู
  E                      C#m
  ข้าจะทิ้งความหลังที่พลาดพลั้ง เดินในวันใหม่ที่สดใส
A                 E  B  A
ทำให้คนได้สัมผัสกับทางของพระองค์ 
       E  B  A
กับทางของพระองค์
  E                C#m
 ข้าจะไปในนามพระเยซู ให้พระองค์เป็นที่บูชา
A                      E   B A 
คนทั้งหลายได้ชื่นชม กลิ่นหอมของพระองค์
         E  B  A 
กลิ่นหอมของพระองค์