กลิ่นหอม

ศิลปิน Thai worship
Intro : E  B  A  E  B  A

E                                     C#m
คนทุกคนต้องการพระเยซู   พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น
A                                 E    B   A          E   B  A
ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา  ไปถึงพระบิดา
E                                 C#m
พระเยซูห่วงใยทุกคน  วางมือบนคนเจ็บป่วยให้หาย
A                                         E   B    A
คนทั้งหลายต้องการพระผู้ช่วยให้รอดบาป
         E   B   A        F#m            B
ผู้ช่วยให้รอดบาป   พระองค์ทรงรักโลก

E                  B                A2  
* พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิต  ข้าจะเดินอยู่กับพระองค์
C#m         B            F#m7          A2                   
กี่เดือนปีจะอยู่อย่างนี้  ข้าจะเป็นกลิ่นหอมของพระองค์
E             B                    A2  
พระเยซูข้ารักทางพระองค์  ชีวิตข้าอยู่ในพระองค์
C#m         B               F#m7           A2             Eba                   
กี่เดือนปีจะอยู่อย่างนี้   ข้าจะเป็นกลิ่นหอมของพระเยซู
    E                                           C#m
    ข้าจะทิ้งความหลังที่พลาดพลั้ง  เดินในวันใหม่ที่สดใส
A                                  E   B    A
ทำให้คนได้สัมผัสกับทางของพระองค์ 
             E   B    A
กับทางของพระองค์
    E                               C#m
  ข้าจะไปในนามพระเยซู  ให้พระองค์เป็นที่บูชา
A                                            E     B  A  
คนทั้งหลายได้ชื่นชม  กลิ่นหอมของพระองค์
                 E   B   A  
กลิ่นหอมของพระองค์

สนับสนุนคอร์ดกีตาร์ โดยการแชร์คอร์ดนี้ โดยช่องทางด้านล่างเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ