โกละโกธา


โกละโกธา 

     Bm 
  ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
      G             F#
โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
   Bm           G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
   Bm    F#     Bm
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
    Bm
  ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน 
     G               F#
ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
   Bm           G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป 
    Bm   F#      Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า
     Bm 
  ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์ 
     G           F#
รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
    Bm         G 
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า
    Bm    F#     Bm 
ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป
      Bm 
  แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า 
   G           F#
เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
     Bm           G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า
    Bm F#       Bm 
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์