ศิลปิน Thai worship

โกละโกธา

          Bm 
    ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา 
           G                         F#
โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
     Bm                      G
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง 
      Bm       F#         Bm
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
        Bm
    ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน 
         G                             F#
ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
     Bm                     G
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป 
       Bm     F#           Bm
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า
         Bm 
    ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์ 
          G                     F#
รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
        Bm                 G 
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า
       Bm       F#          Bm 
ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป
            Bm 
    แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า 
      G                     F#
เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
         Bm                      G
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า
       Bm  F#              Bm 
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์