ขอจงถวายมงกุฎ

ศิลปิน Thai worship
D      Bm     G          D         G       A
    ขอจงถวายมงกุฎ   แด่พระคริสต์บนบัลลังก์
     D       Bm      E     A      G   A      G          A
ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง
    D               G          E                  A
จิตเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด สรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่
       D       G     Em        D      G         A       D
สรรเสริญพระผู้ประเสริฐ ล้ำเลิศ ตลอดกาลนานสืบไป
      D           Bm    G        D     G       A
    สรรเสริญพระผู้ทรงรัก   จงดูพระหัตถ์สีข้าง
       D     Bm     E   A     G  A         G       A
รอยแผลเช่นนี้ชาวฟ้ารู้จัก   จึงร้องสรรเสริญไม่ว่าง
       D                 G       E                    A
เหล่าฑูตสวรรค์เบื้องบน ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
      D        G      Em         D   G       A           D
เมื่อเห็นความรักทนทุกข์เหลือล้น เห็นอัศจรรย์เหลือเล่า
      D           Bm    G        D        G    A
    พระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุด อำนาจฤทธิ์เดชอนันต์
      D     Bm        E          A G    A      G     A
พระเจ้าประทานพระวิญญาณ มาแต่เบื้องบนฟ้าสวรรค์
      D               G             E                 A
พระคริสต์ทรงไถ่มนุษย์   ชาวชนสรรเสริญทั่วกัน
     D         G       Em        D     G        A     D
จงกราบนอบน้อมพระเจ้าเบื้องฟ้า ตลอดเป็นนิจนิรันดร์

สนับสนุนคอร์ดกีตาร์ โดยการแชร์คอร์ดนี้ โดยช่องทางด้านล่างเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ