ขอจงถวายมงกุฎ


ขอจงถวายมงกุฎ

D   Bm   G     D     G    A
  ขอจงถวายมงกุฎ  แด่พระคริสต์บนบัลลังก์
   D    Bm   E   A   G  A   G     A
ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง
  D        G     E         A
จิตเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด สรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่
    D    G   Em    D   G     A    D
สรรเสริญพระผู้ประเสริฐ ล้ำเลิศ ตลอดกาลนานสืบไป
   D      Bm  G    D   G    A
  สรรเสริญพระผู้ทรงรัก  จงดูพระหัตถ์สีข้าง
    D   Bm   E  A   G A     G    A
รอยแผลเช่นนี้ชาวฟ้ารู้จัก  จึงร้องสรรเสริญไม่ว่าง
    D         G    E          A
เหล่าฑูตสวรรค์เบื้องบน ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
   D    G   Em     D  G    A      D
เมื่อเห็นความรักทนทุกข์เหลือล้น เห็นอัศจรรย์เหลือเล่า
   D      Bm  G    D    G  A
  พระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุด อำนาจฤทธิ์เดชอนันต์
   D   Bm    E     A G  A   G   A
พระเจ้าประทานพระวิญญาณ มาแต่เบื้องบนฟ้าสวรรค์
   D        G       E         A
พระคริสต์ทรงไถ่มนุษย์  ชาวชนสรรเสริญทั่วกัน
   D     G    Em    D   G    A   D
จงกราบนอบน้อมพระเจ้าเบื้องฟ้า ตลอดเป็นนิจนิรันดร์