ขอเชิญท่านผู้วางใจ


ขอเชิญท่านผู้วางใจ

A        E     A     E
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
   F#m   C#m   B7      E
เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
 C#m   Bm    C#m     E   E7
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม

    A               
 **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
      Bm     C#m  E     A
   เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ
 A          E     A        E
ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล
   F#m   C#m    B7        E
ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
  C#m    Bm    C#m       E   E7
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
 A            E    A      E
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน
   F#m    C#m    B7     E
ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
 C#m  Bm C#m   E      E7
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
 A          E     A      E
สรรเสริญข้าถวายชัย  พระเยซูผู้ช่วยได้
  F#m    C#m  B7      E
พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
 F#m  C#m     B7   E
ดำรัสพระบิดา  มาปรากฏเป็นภูมิ