ศิลปิน Thai worship

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

A                E          A          E
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
     F#m      C#m     B7           E
เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
  C#m      Bm        C#m         E     E7
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม

       A                             
  **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
            Bm         C#m   E         A
      เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ
 A                    E          A               E
ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล
      F#m     C#m       B7               E
ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
   C#m       Bm       C#m              E     E7
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
 A                       E        A            E
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน
      F#m        C#m       B7         E
ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
 C#m    Bm  C#m      E           E7
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  A                   E          A           E
สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้
    F#m       C#m    B7           E
พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
  F#m   C#m          B7      E
ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ