ศิลปิน Thai worship

กำลังในความรักพระองค์

Intro : A E F#m E D C#m Bm E E7

  A       E       F#m
    พระบิดาเบื้องบน 
                    C#m7 F#m7
โปรดประทานดวงใจ ชื่นบาน
          E       D
ขอพระคุณพระองค์
            E   F#m7 D E
โปรดสัมผัสหัวใจ  
  A                  E       F#m7
    และโปรดให้ความเศร้าตรม
                      C#m7 F#m7  
ได้หลุดจากภายในใจของข้า  
           E         D    E 
ล้นด้วยความชื่นบาน
                          A G#m F#m7
ด้วยความรักของพระองค์
 E     D      E 
        โปรดยึดข้า
                  D      A E F#m7 E
อบอุ่นในความรักเมตตา 
  D      E
อย่าให้ไกล 
                   A Bm7 C#m D E
ในอ้อมกอดพระองค์  
           D      E 
    และโปรดให้ข้า
                           D      A
โบกโบยบินเหมือนดังนกอินทรีย์  
    C#m         F#m7
และรับกำลังเรี่ยวแรง
     E                D
และล้นในพระวิญญาณ 
            E             A
ด้วยความรักของพระองค์