เจ้าฟ้าของคนเดินดิน


เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

Intro : F Bb (4 times)

F                   C
คือหนังสือที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้
       F 
คือครูผู้ที่ให้การศึกษา
     Dm      Am      C
คือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฟากฟ้า
     Bb          F
คือเมตตา ที่ให้ไทยทุกๆ คน

Bb      C    Am  Dm
เรียบง่ายงดงามและสูงส่ง
Gm      C      F
ทรงเป็นสายใจไทยทุกแห่งหน
      Am  A7    Dm7
ทรงแบ่งเบา ราชภาระนานา
Gm               C
ทรงเป็นขวัญใจของประชาชน

    Fmaj7  Gm7 Fmaj7   
* คือสยาม   บรมราชกุมารี
    Fmaj7  Gm7     C
ที่หล่อหลอมจิตใจคนไทยทุกคน
     Gm7 C     Am7 Dm7
คือภาพจำฝังใจ ที่คนไทยคุ้นตา
    Gm7   C Fmaj7
คือเจ้าฟ้าของคนเดินดิน

Fmaj7
คือแว่นแก้วส่องสุขทุกข์ ทั่วถิ่นนี้
        Gm7  Fmaj7
คือดนตรีกวีศิลป์ที่สืบสาน
Dm7       Am7
คือดอกไม้แห้งภาษาที่เบ่งบาน
     Gm7   C     F
คือสายธาร ประสานไทยสู่สากล


Bb      C    Am  Dm
เรียบง่ายงดงามและสูงส่ง
Gm      C      F
ทรงเป็นสายใจไทยทุกแห่งหน
      Am A7    Dm7
ทรงแบ่งเบา ราชภาระนานา
Gm               C
ทรงเป็นขวัญใจของประชาชน

(*,*)

     Gm7 C    Am7  Dm7
คือภาพจำฝังใจ ที่คนไทยคุ้นตา
    Gm7  C  Fmaj7
คือเจ้าฟ้าของคนเดินดิน

(*)