คนเลว


คนเลว

(ดนตรี) 
A  Asus4  (2 รอบ)

A         Asus4        A         Asus4        A
 หลับตาเถิดหลับฝัน ให้ฝันนั้นลอยไป ลอยไปสู่โค้งฝัน ขอฝันถึงความดี
       Asus4      E     A
แค่นี้และแค่นั้น ชีวิตฉันทุกวัน แค่ฝันที่มี

           F#m           A         D         A
* หมุนไปเถิดโลกเอ๋ย หมุนเลยหมุนผ่านไป ทิ้งไว้เถิดคนนี้ คนดีเป็นไม่ได้
         D          E    A
  ฝันใฝ่เอาเท่านี้ เท่านี้แหละคนดี ที่ฉันเป็น

            F#m    A        D   E     A
** อย่าหวังจากฉันเลย เถิดคนดี ก็ฉันมันเท่านี้ ที่ฉันมี ความเลว
         D          E     A
   ชีวิตอันห่าเหว สังคมแห่งคนเลว ที่ฉันเป็น

(ดนตรี) 
 A  Asus4  (4 รอบ)  E  A  

(ซ้ำ *, **)

A          D           A         D        A
 หลับตาเถิดหลับฝัน หลับฝันถึงความดี ทิ้งไว้เถิดแค่นี้ คนดีเป็นไม่ได้
      D          E    A
ชีวิตที่ห่าเหว สังคมแห่งคนเลว ที่ฉันเป็น
          A   Asus4    A
หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี
  Asus4    A   Asus4   A
หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี
  Asus4    A   Asus4   A
หลับฝันถึงความดี หลับฝันถึงความดี