จะเป็นจะตาย


จะเป็นจะตาย

C#
หัวใจที่มันร่ำร้อง เหมือนกลองที่รัวไม่นับ
             F#
ข่มตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับ
G#
หัวใจที่มันสลาย ไม่นานก็คงจะหาย
C#             F#
  จะปลุกให้มันขึ้นมาใหม่

G#      G#m
โว้ โอ โว้ โอ ท้องฟ้ากว้างใหญ่
C#      F#
โว้ โอ โว้ โอ มีใครได้ยินไหม
G#      G#m
โว้ โอ โว้ โอ  ท่ามกลางแสงไฟ
C#         F#
ก่อนที่เวลานั้นจะหมด

          E       B
* กระโดดออกไปให้ใจบรรเลง
       Eb      G#
ให้มันเป็นเพลงที่มันรุ่มร้อน
       E       B
จะเป็นจะตายฉันก็จะยอม
        Eb
แค่ปล่อยไปตามหัวใจ
          G#
Baby Baby please

C#
ผู้คนที่มันหลากหลาย สังคมที่มันวุ่นวาย
            F#
จะมีใครไหมที่เข้าใจ
G#
เหมือนตอนที่ดูอ้าวว้าง มีเงาเป็นเพื่อนร่วมทาง
C#            F#
  ก็ไม่อ้าวว้างซักเท่าไหร่