ศิลปิน Modern Dog

สิ่งที่ไม่เคยบอก

Asus2 Dsus2
บางครั้ง อาจยัง ไม่รู้ 
Asus2 Dsus2
เนิ่นนาน ที่ยังคงอยู่

        Dmaj7              Bm7           F#m7     Esus4
* เพราะเป็นสิ่ง ที่ไม่เคยบอก เพราะยังคง กลัวในคำตอบ
               Dmaj7  Bm7         F#m7        Esus4/E
เหมือนทุกอย่าง ไม่มีทาง แม้จะทำอย่างไร

Asus2 Dsus2
ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก 
Asus2 Dsus2
เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน

                Dmaj7            Bm7            F#m7    Esus4
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ว่าทุกอย่าง อาจไม่เคยพอ
               Dmaj7 Bm7         F#m7       Esus4/E
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง

(*)

   
    Asus2  Dsus2
ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก 
Asus2   Dsus2
เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน
          Dmaj7            Bm7             F#m7    Esus4
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ทุกอย่างนั้น ยังไม่เคยพอ
             Dmaj7 Bm7        F#m7        Esus4/E
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง