สิ่งที่ไม่เคยบอก


สิ่งที่ไม่เคยบอก

Asus2 Dsus2
บางครั้ง อาจยัง ไม่รู้ 
Asus2 Dsus2
เนิ่นนาน ที่ยังคงอยู่

    Dmaj7       Bm7      F#m7   Esus4
* เพราะเป็นสิ่ง ที่ไม่เคยบอก เพราะยังคง กลัวในคำตอบ
        Dmaj7 Bm7     F#m7    Esus4 E
เหมือนทุกอย่าง ไม่มีทาง แม้จะทำอย่างไร

Asus2 Dsus2
ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก 
Asus2 Dsus2
เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน

        Dmaj7      Bm7      F#m7  Esus4
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ว่าทุกอย่าง อาจไม่เคยพอ
        Dmaj7 Bm7     F#m7    Esus4 E
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง

(*)

  
  Asus2 Dsus2
ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก 
Asus2  Dsus2
เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน
     Dmaj7      Bm7       F#m7  Esus4
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ทุกอย่างนั้น ยังไม่เคยพอ
       Dmaj7 Bm7    F#m7    Esus4 E
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง