กรอบความคิด

ศิลปิน ซัมแมร์รี่ (SomeMary)
คำร้อง : กัมปนาท หล้าปาวงศ์
ทำนอง : กัมปนาท หล้าปาวงศ์
เรียบเรียง : SomeMary

กรอบความคิด

C      Am7 F 
กลับมาได้ไหม  เพื่อบอกฉัน
            G            C
ว่าฉันได้ทำผิดหรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
C          Am7        F   Fm
ทุกครั้งที่มองรูปถ่ายของเธอ ทุกคราวก็ยัง
C          Am7      G  
และทุกๆ ความรู้สึกทิ่มแทงหัวใจของฉันเอง
  Am7        F
ในวันที่เธอนั้นไม่อยู่
    G      F
เสียงเธอ  คิดอยู่  

C      Am7          F 
กลับมาได้ไหม  เพื่อบอกฉันว่าฉันได้ทำผิด
   G
หรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
C          Am7  F 
โปรดกลับมาบอกฉัน  ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
    G
อยู่ในกรอบความคิด

C          Am7
ทุกครั้งที่มองเห็นคนเคียงข้างกัน
   F    Fm
ฉันเองก็ยัง  
C         Am7
และทุกๆ วันเฝ้ารอเฝ้าคอย
    F          G              F
ว่าสักวันจะพบเธอ แต่มันมีเพียงแค่ความว่างเปล่า
   G    Fm
ทุกวันที่ฉันรอเธอ  


C      Am7       F 
กลับมาได้ไหม  เพื่อบอกฉันว่าฉันได้ทำผิด
   G            C
หรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
           Am7  F 
โปรดกลับมาบอกฉัน  ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
     G  
อยู่ในกรอบความคิด
    Am7    G    F
ที่ฉันเอง    ก็ยังเสียใจ

      Bm7       G 
กลับมาได้ไหม  เพื่อบอกฉันว่าฉันได้ทำผิด
   A            D
หรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
           Bm7  G  
โปรดกลับมาบอกฉัน  ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
     A
อยู่ในกรอบความคิด
         D      Bm7    G
กลับมาได้ไหม  มาบอกฉัน   ว่าฉันคือคนผิด
   A
หรือเธอนั้นทำผิด
           D     Bm7  G
โปรดเถอะมาบอกฉัน  อีกครั้ง  ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
    A
อยู่ในกรอบความคิด
    Bm7  A     G
ที่ฉันเอง  ก็ยังเสีย  ใจ