ศิลปิน ซัมแมร์รี่ (SomeMary)

กรอบความคิด


คำร้อง : กัมปนาท หล้าปาวงศ์
ทำนอง : กัมปนาท หล้าปาวงศ์
เรียบเรียง : SomeMary
C            Am7  F 
กลับมาได้ไหม...เพื่อบอกฉัน
                        G                        C
ว่าฉันได้ทำผิดหรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
C                   Am7                F      Fm
ทุกครั้งที่มองรูปถ่ายของเธอ ทุกคราวก็ยัง
C                   Am7            G    
และทุกๆ ความรู้สึกทิ่มแทงหัวใจของฉันเอง
   Am7                F
ในวันที่เธอนั้นไม่อยู่
        G            F
เสียงเธอ...คิดอยู่...

C            Am7                    F 
กลับมาได้ไหม...เพื่อบอกฉันว่าฉันได้ทำผิด
     G
หรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
C                    Am7   F 
โปรดกลับมาบอกฉัน...ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
        G
อยู่ในกรอบความคิด

C                    Am7
ทุกครั้งที่มองเห็นคนเคียงข้างกัน
     F       Fm
ฉันเองก็ยัง...
C                  Am7
และทุกๆ วันเฝ้ารอเฝ้าคอย
       F                   G                           F
ว่าสักวันจะพบเธอ แต่มันมีเพียงแค่ความว่างเปล่า
      G       Fm
ทุกวันที่ฉันรอเธอ...


C            Am7             F  
กลับมาได้ไหม...เพื่อบอกฉันว่าฉันได้ทำผิด
      G                       C
หรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
                      Am7   F 
โปรดกลับมาบอกฉัน...ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
         G   
อยู่ในกรอบความคิด
       Am7        G       F
ที่ฉันเอง........ก็ยังเสียใจ

            Bm7              G 
กลับมาได้ไหม...เพื่อบอกฉันว่าฉันได้ทำผิด
      A                        D
หรือเธอนั้นคิดจะไปจากกัน
                      Bm7    G    
โปรดกลับมาบอกฉัน...ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
         A
อยู่ในกรอบความคิด
                 D            Bm7       G
กลับมาได้ไหม...มาบอกฉัน      ว่าฉันคือคนผิด
      A
หรือเธอนั้นทำผิด
                      D         Bm7    G
โปรดเถอะมาบอกฉัน...อีกครั้ง   ชีวิตจะได้ไม่หลงผิด
        A
อยู่ในกรอบความคิด
       Bm7    A          G
ที่ฉันเอง    ก็ยังเสีย    ใจ