อยู่อย่างเสือ

ศิลปิน บิว จรูญวิทย์ (The Voice)
คำร้อง : The Must
ทำนอง : The Must
เรียบเรียง : วิกันต์ บุญอนันต์

อยู่อย่างเสือ


     F#            F#m               
เมื่อตะวันยังขึ้นทางทิศตะวันออก 
             F#     F# F#m F# F#m
เท่ากับบอกว่าเรายังมี ลมหายใจ      เฮ้อๆๆ
F#m                B             F#
มีผู้คน ดิ้นรนมากมาย ต่างก็ค้นหาไป อยากได้ของวิเศษ
             B                        
แย่งชิงกัน ไม่ได้สนใจ ใครจะเป็นใครจะตาย 
          F# F#m F# F#m
อะไรเป็นต้นเหตุ
     F#            F#m        F#        F#m
คนเลวเลว อยากได้มาครอบครอง ต่อให้ได้จับจอง ก็คงเป็นแค่เศษ
    F#            B                 C#
คุณธรรม ถ้าไม่มีในใจ ไม่ว่าคิดจะทำอะไร คงจะเกิดอาเพศ
 Bmaj7 D     F#m
เฮ    เฮ้     โว้

  F#      F#m      B            C#
* คนอย่างเรา อยู่อย่างเสือ ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้
F#      F#m      B             C#
ยังเข้มแข็ง และกล้าหาญ โค่นคนพาลที่คิดการใหญ่
F#      F#m     B       C#
ไม่เคยกลัว ไม่เคยเกรง ไม่ให้ยอมข่มเหงง่ายๆ
     F#            F#m           
เมื่อตะวันยังขึ้นทางทิศตะวันออก 
             F#      F# F#m F# F#m
เท่ากับบอกว่าเรายังมี ลมหายใจ      วี๊ฮ่า
F# 
ของวิเศษ คงไม่มีฤทธิ์เดช ถ้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
               F#m  
แค่แบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่น รู้จักรับ รู้จักคืน 
         C#  Bmaj7 D F#m
อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

( * )

F# F#m F# F#m
ยังหายใจ ยังหายใจ