เพียงเธอตอบ(คำถาม)


เพียงเธอตอบ(คำถาม)

C F (2 times)

 C          F        C
 ทุกนาทียังมีคำถามอยู่รอบตัว
            F       C
 ทุกทุกครั้งยังคงหาคำตอบ
          F        C
 แม้ว่าเธอจะหายไปกับคำถาม
 C             F
 ว่าเธอนั้นรักฉัน บ้างไหม
    Am          C
 ก็ยังหาคำตอบที่ยังหายไป
  Am           C
 ก็ยังหาตัวเธอช่วยกลับมาตอบ
Am          G
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม
     C           G          Am         F
คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
    C          G        Am
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ 
        F
ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม 

C G Am F C

         F         C
ทุกเรื่องราวที่ฉัน ได้ถามเธอไป  
           F           C
ฉันแค่เพียงต้องการ คำตอบจากเธอ
        F           C        
แม้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ฉันจะรอ 
              F
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม
   Am       C
ก็ยังคงรอคำตอบที่หายไป
   Am         C       Am
ก็ยังคงรอให้เธอ ช่วยกลับมาตอบ
             G
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม
      C         G          Am       F
คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
     C           G       Am
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ 
       F     
ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม 

C G Am F C G Am F 

      C          G          Am       F
คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
    C           G       Am       F
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม 
      C         G           Am      F
คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
    C           G       Am 
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ 
       F
ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม 

C G Am F 

      C           G       Am       F
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะขอเพียงเธอ 
กลับมาตอบกับฉัน