Time Machine


Time Machine

Drop to Eb 
Intro :  E (4 times)
 E B F#m A 

      E         Bsus2
ออกเดินทาง สู่ความเวิ้งว้าง
      F#m7        
เห็นดวงดาวพร่างพราวทอแสงรำไร
   A
ลำแสงต้องเดินทางไกล
        E         Bsus2
เพื่อเปิดประตู ข้ามผ่านเจ้าหลุมดำใหญ่
     F#m7         
ย้อนวันวานพาเธอและฉันลอยไป
  A
ที่เรายังคงเยาว์วัย

          E        Bsus2
* ทะยานไปกับฉัน สนุกไปกับทุกๆที่ทุกเรื่องที่เราไป
    F#m7             A
ความไร้เดียงสาจะนำพาเราทิ้งความเป็นผู้ใหญ่
         E        Bsus2
ทะยานไปกับฉัน ไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร
F#m7                 A              E
โลกยังคงจะหมุนไม่เห็นเราต้องแคร์อะไร ทะยานไปด้วยกัน
Bsus2       F#m7       
กาลเวลา ฉันรู้ว่าเธอก็คงคิดเหมือนกัน
   A
แล้วเราจะรออะไร

(*)

E        E    E        E
ดนตรี 1   เอ้     ดนตรี 1   เอ้ 
E        E    E        E
ดนตรี 1   เอ้     ดนตรี 1   no

Instru : E B F#m A 

(*)

E        E    E        E
ดนตรี 1   เอ้     ดนตรี 1   เอ้ 
E        E    E        E
ดนตรี 1   เอ้     ดนตรี 1   no