เขมริน อินทิรา


เขมริน อินทิรา

   Am                  Am           G
หนึ่งชีวิตหัวใจของชายขะแมร์ กับรักแท้ที่มีไม่เคยเสื่อมคลาย
       F   G  Em    Am     Dm            E 
จากแผ่นดินผืนฟ้าที่เคยแนบกาย ด้วยใจหมายด้วยสายใยแห่งความรัก
      Am                Am          G
ภาพความหลังฝังจำให้ใจติดตรึง เฝ้ารำพึงคนึงหัวใจทวงถาม
       F  G   Em  Am   Dm           G
แรกเพียงพบสบตาพาใจโหยหา กี่เวลาผ่านมาไม่เคยลบเลือน

         F   G       Am      F     G     Am
* ฝากไปกับลมกับฝนที่ลอยพัดผ่าน แม้จะยาวนานยังคงไม่แปรผันเปลี่ยน
      F   G      Em     Am       Dm     E
รักยังมั่นคงซื่อตรงตราบโลกยังหมุนเวียน ฉันจะขีดเขียนคำรักลงในหัวใจ

        Am                Am          G
**อยากให้รู้หัวใจฉันนั้นอาทรณ์ จิตสะท้อนเมื่อยามที่เราห่างไกล
    F    G    Em     Am    Dm   G      Am
พระวิหารขวางกั้นสัมพันธ์ไม่มีสลาย ฝากใจไว้ให้ไว้เพื่อวันที่รอ

               ซ้ำ * **
     F    G   Em     Am      Dm  G    Am
พระวิหารขวางกั้นสัมพันธ์ไม่มีสลาย ฝากใจไว้ให้ไว้เพื่อวันที่รอ