วันวานยังหวานอยู่


วันวานยังหวานอยู่ 

          Dm7           Dm7
กลับมาเถอะวันวาน   วันวานผ่านพ้นไป
          Gm             F
กลับมาเถอะวันวาน วันวานนานแสนไกล
         Dm7
วันวานที่แสนไกล

            Dm7         Dm7
* กลับมาเถอะวันวาน   วันวานที่อาลัย
          Gm           F
กลับมาเถอะวันวาน วันวานซาบซึ้งใจ
           Dm7
วันซาบซึ้งใจซึ้งใจ

             F             Bb
** กลับมาเถอะวันวาน กลับมาเถอะวันวาน
           F             C
กลับมาเถอะวันวานเคยรักกันมาอย่างไร
          Bb     F
จะรักกันตลอดไป ไม่แปรฝัน

              F
*** กลับมาเถอะวันวาน
          Bb
กลับมาเถอะวันวาน
           F
กลับมาเถอะวันวาน
          Eb
จะจำเอาไว้ทุกวัน
          Bb
ว่าเรายังคิดถึงกัน
          Dm7
วันวานยังหวานอยู่

(*, **, ***) 

           Dm7 
กลับมาเถอะวันวาน วันวานยังหวานอยู่ (x4)
           Dm7
กลับมาเถอะวันวาน