จิ๊กโก๋กลับใจ


จิ๊กโก๋กลับใจ

intro  D F#m Em A D

    D             F#m                   
บ่เคยเป็นคนดีให้เห็นบ่เคยเป็นคือใจเจ้าหวัง
     Em                 A 
หย่างหลงหย่างวนอยู่บนเส้นทางนังเลง
    D               F#m            
บ่เคยฟังคำเจ้าที่เตือนเอาแต่หมู่แต่เพื่อนเป็นใหญ่
   Em        A         D
ก่อเรื่องวุ่นวายเลวร้ายเอาไว้มากมาย

  Bm  A      G     F#m  Bm     A       G   
  มามื้อนี้ฮู้โตกะสายเกือนไป  จิ๊กโก๋กลับใจบ่มีวามหมาย  
  A       D     A         
บ่มีผู่ใด๋ย่อมรับดีให้ตาย
   Bm       D     A     Bm A     G         Em     G
ปานใด๋ไผ๋ก็คงบ่เชื่อดีให้ตายปานใด๋เจ้าก็คงบ่เชื่อว่าเสืออย่างอ้ายสิกลับใจ
   D             F#m        Em                 A         
บ่มีใผ๋มาเชื่อกะช่างบ่ได้หวังบ่ยึดบ่สนเมื่อนี้ต้องการให้เจ้าคนเดียวเข้าใจ    
       D
บ่ได้มาเพื่อฟึ้นความ
       Bm             Em         A          D
หลังบ่ได้หวังให้เจ้ากลับมา  อ้ายฮู้อ้ายเลวหนักหนาขอไปตามทาง 


  Bm  A      G    F#m Bm    A       G   
  มามื้อนี้ฮู้โตกะสายเกินไป   จิ๊กโกกลับใจบ่มีวามหมาย  
 A       D     A         
บ่มีผู่ใด๋ย่อมรับดีให้ตาย
   Bm      D     A     Bm A      G         Em      D
ปานใด๋ไผ๋ก็คงบ่เชื่อดีให้ตายปานใด๋เจ้าก็คงบ่เชื่อว่าเสืออย่างอ้ายสิกลับใจ

solo D F#m Em A D F#m Em A D


 Bm  A      G     F#m Bm     A       G            
 มามื้อนี้ฮู้โตกะสายเกือนไป   จิ๊กโกกลับใจบ่มีวามหมาย  
A        D    A
บ่มีผู่ใด๋ย่อมรับดีให้ตาย
   Bm       D     A     Bm A     G         Em     G
ปานใด๋ไผ๋ก็คงบ่เชื่อดีให้ตายปานใด๋เจ้าก็คงบ่เชื่อว่าเสืออย่างอ้ายสิกลับใจ
 Em         G      D
บ่เชื่อว่าเสืออย่างอ้ายสิกลับใจ