ศิลปิน จ๊อบ บรรจบ พลอินทร์

คืนสู่ธรรมชาติ

C                           Am
     * ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
   C                     Am
 ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  C                       Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  F     G            Am
ชา ดา ด้า ด้า ดา ดา ด่า ..
     C                            Am
     ป่าเขาลำเนาไพรกว้างใหญ่สุดสายตา 
C                       Am
แลฟ้าจรดน้ำนิ่งนานนับว่าสุดคณา
C                        Am
น้ำฟ้าป่าเขาวงจรสัมพันธ์เชื่อมโยง 

                C       F     C        F
     ** เมียงมองป่าเขา มองมาน้ำฟ้า
   C       F     C           Am
มีใครบ้างไหม ใหญ่อยู่ค้ำฟ้า
 F           G          Am
อย่ามาท้าทายธรรมชาติ..

             C                         Am
     *** ชีวิตสัมพันธ์สำคัญสร้างสรรค์สดใส
C                        Am
ร่วมจิตร่วมใจร่วมให้พลังคืนธรรมชาติ
 C                              Am
อย่าเห็นแก่ตนอย่าเห็นแก่คนที่มีอำนาจ
C                            Am
มีใจสร้างชาติสร้างธรรมชาติคืนมา

                     C       F   C         F
     **** เมียงมองป่าเขา มองมาน้ำฟ้า
   C         F    C          Am
มีใครบ้างไหม ใหญ่อยู่ค้ำฟ้า
 F           G         Am
อย่ามาทำลายธรรมชาติ..
               
             C
     ***** อิกคนหนึ่งขุดอิกคนหนึ่งตัด นะมันจะเหลืออะไร 
อิกคนหนึ่งไปอิกคนหนึ่งมาหน้าเดิมเดิม 
อะนโยบายไม่เคยเปลี่ยนมีแต่เอาเพิ่ม 
หยุดคิดหยุดเติมเอาแต่ฝ่ายตน ฮู้...เร่

( *,***,**,****,***** )

        C                          Am
     ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  C                  Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  C                   Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  F           G         Am
อย่ามาท้าทายธรรมชาติ..

         C                         Am
     ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..

  C                         Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  C                          Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า ..
  F          G           Am
อย่ามาทำลายธรรมชาติ..