คืนสู่ธรรมชาติ


คืนสู่ธรรมชาติ

C              Am
   * ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
  C           Am
 ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 C            Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 F   G      Am
ชา ดา ด้า ด้า ดา ดา ด่า  
   C              Am
   ป่าเขาลำเนาไพรกว้างใหญ่สุดสายตา 
C            Am
แลฟ้าจรดน้ำนิ่งนานนับว่าสุดคณา
C            Am
น้ำฟ้าป่าเขาวงจรสัมพันธ์เชื่อมโยง 

        C    F   C    F
   ** เมียงมองป่าเขา มองมาน้ำฟ้า
  C    F   C      Am
มีใครบ้างไหม ใหญ่อยู่ค้ำฟ้า
 F      G     Am
อย่ามาท้าทายธรรมชาติ 

       C             Am
   *** ชีวิตสัมพันธ์สำคัญสร้างสรรค์สดใส
C            Am
ร่วมจิตร่วมใจร่วมให้พลังคืนธรรมชาติ
 C               Am
อย่าเห็นแก่ตนอย่าเห็นแก่คนที่มีอำนาจ
C              Am
มีใจสร้างชาติสร้างธรรมชาติคืนมา

           C    F  C     F
   **** เมียงมองป่าเขา มองมาน้ำฟ้า
  C     F  C     Am
มีใครบ้างไหม ใหญ่อยู่ค้ำฟ้า
 F      G     Am
อย่ามาทำลายธรรมชาติ 
        
       C
   ***** อิกคนหนึ่งขุดอิกคนหนึ่งตัด นะมันจะเหลืออะไร 
อิกคนหนึ่งไปอิกคนหนึ่งมาหน้าเดิมเดิม 
อะนโยบายไม่เคยเปลี่ยนมีแต่เอาเพิ่ม 
หยุดคิดหยุดเติมเอาแต่ฝ่ายตน ฮู้  เร่

( *,***,**,****,***** )

    C             Am
   ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 C         Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 C          Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 F      G     Am
อย่ามาท้าทายธรรมชาติ 

     C             Am
   ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  

 C             Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 C             Am
ชัด ชา ดา ดา ดา ดา ดา ด้า ด้า  
 F     G      Am
อย่ามาทำลายธรรมชาติ