ปลาใหญ่กินปลาน้อย


ปลาใหญ่กินปลาน้อย

INTRO: Dm

       C    Dm         C    Dm
 ในห้วงมหาสาครใหญ่  กว้างไกลสุดหูสุดตา 
      C   Dm        C       Dm
 ชีวิตนานับที่เกิดมา เวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดา 
         C      Dm         G  F       Dm
 ล้มหายตายจากเป็นธรรมดา   เป็นกฎเกณฑ์   เป็นกฎเกณฑ์ 
          C     Dm            C     Dm
  สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้า  เรี่ยวแรงแกร่งมหา  ทั้งดุร้าย 
         C      Dm          C      Dm
  กัดกินสัตว์เล็กให้ตายไป  เป็นกฎธรรมชาติ ให้เป็นไป 
      C       Dm        C     Dm       
  ปลาใหญ่กินปลาน้อย    สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย 
       G  F     Dm
  เป็นกฎเกณฑ์   ไม่ใช่คน 
             C   Dm         C        Dm
  เหลียวมองดูสังคมของคน   มีมือที่มากล้น  ด้วยคุณธรรม 
        C    Dm         C      Dm
  ผู้คนมีสัจจะ ส่องนํา แสงธรรมนําพา ดังแสงทอง 
          C    Dm        C     Dm
 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เถิดพี่น้อง เมตตาคํ้าจุนโลกนะพี่น้อง 
          C             Dm           
 ไม่เป็นคน รกโลก ต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง 
         C     Dm       C          Dm
 หัวใจจะอิ่มเอิบเป็นสีทอง  ศรัทธาก็จะมา เป็นก่ายเป็นกอง 
      C          Dm       C          Dm
 ปลาใหญ่เป็นเพื่อนปลาน้อย   สัตว์ใหญ่เป็นเพื่อนสัตว์น้อย 
         G  F            Dm
 เป็นกฎเกณฑ์   สร้างกฎเกณฑ์กันเถิดคน 

 Solo 
         
                   (ซํ้าทั้งหมดอีกครั้ง)