ปลาใหญ่กินปลาน้อย

ศิลปิน คาราบาว
INTRO: Dm

              C        Dm                 C       Dm
  ในห้วงมหาสาครใหญ่   กว้างไกลสุดหูสุดตา 
            C      Dm                C             Dm
 ชีวิตนานับที่เกิดมา เวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดา 
                 C           Dm                 G    F              Dm
 ล้มหายตายจากเป็นธรรมดา     เป็นกฎเกณฑ์     เป็นกฎเกณฑ์ 
                   C         Dm                        C          Dm
   สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้า    เรี่ยวแรงแกร่งมหา   ทั้งดุร้าย 
                 C            Dm                    C           Dm
   กัดกินสัตว์เล็กให้ตายไป    เป็นกฎธรรมชาติ  ให้เป็นไป 
           C             Dm                C          Dm             
   ปลาใหญ่กินปลาน้อย       สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย  
             G    F         Dm
   เป็นกฎเกณฑ์.....ไม่ใช่คน 
                          C     Dm                 C                Dm
    เหลียวมองดูสังคมของคน      มีมือที่มากล้น   ด้วยคุณธรรม 
                C       Dm                 C           Dm
    ผู้คนมีสัจจะ ส่องนํา  แสงธรรมนําพา ดังแสงทอง  
                   C        Dm               C         Dm
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เถิดพี่น้อง  เมตตาคํ้าจุนโลกนะพี่น้อง 
                    C                          Dm                      
  ไม่เป็นคน รกโลก  ต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง  
                  C         Dm             C                    Dm
 หัวใจจะอิ่มเอิบเป็นสีทอง    ศรัทธาก็จะมา เป็นก่ายเป็นกอง 
           C                    Dm              C                   Dm
  ปลาใหญ่เป็นเพื่อนปลาน้อย     สัตว์ใหญ่เป็นเพื่อนสัตว์น้อย 
                 G    F                       Dm
  เป็นกฎเกณฑ์.....สร้างกฎเกณฑ์กันเถิดคน 

 Solo/
                 
                                      (ซํ้าทั้งหมดอีกครั้ง)

สนับสนุนคอร์ดกีตาร์ โดยการแชร์คอร์ดนี้ โดยช่องทางด้านล่างเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ