หนุกกับหรอย


หนุกกับหรอย

F#m ************* E F#m ***********


 F#m         F#m        F#m
 ให้หนุกกับหรอย ให้หนุกกับหรอย ให้หนุกให้ หรอย หรอย
E           E         E
 ให้เราได้ปล่อย  ให้เราได้ปล่อย  ให้เราได้โดนใจ 
 F#m      F#m      F#m
ให้หนุกกันนิ  ให้หนุกกันนิ ยิ่งเมายิ่งหนุกใหญ่
E           E         E
ไม่หนักหัวใคร ไม่หนักหัวใคร อยู่แต่โบ้เรา 


   A               E  A           E
ื * ใครเค้าแหลงว่าเราพันนั้นพันนี้ ว่าเรามันไม่ดีพันนี้พันนั้น 
A                E   F#m            F#m   
ไม่ใส่ใจอะไรแค่คนมันอยากมัน แค่คนปากคนพันนั้นเราไม่สนใจ
F#m         F#m        F#m
ให้หนุกกับหรอย ให้หนุกกับหรอย ให้หนุกให้ หรอย หรอย
E           E          E
 ให้เราได้ปล่อย  ให้เราได้ปล่อย  ให้เราได้โดนใจ 
 F#m         F#m        F#m
ให้หนุกกันนิ  ให้หนุกกันนิ ยิ่งเมายิ่งหนุกใหญ่
E           E         E
ไม่หนักหัวใคร ไม่หนักหัวใคร อยู่แต่โบ้เรา 
 A               E  A           E
ขับรถแว้นยกล้อออกไปหม่อสาว เราจิ๊กโก๋บ่าวๆพาสาวให้บายใจ 
A                   E   F#m            F#m 
ตำรวจครับขับรถแล้วมาจับผมทำไหร ผมผิดตรงไหนจ่าครับปล่อยผมที
 F#m         F#m        F#m
 ให้หนุกกับหรอย ให้หนุกกับหรอย ให้หนุกให้ หรอย หรอย
E           E          E
 ให้เราได้ปล่อย  ให้เราได้ปล่อย  ให้เราได้โดนใจ 
 F#m      F#m      F#m
ให้หนุกกันนิ  ให้หนุกกันนิ ยิ่งเมายิ่งหนุกใหญ่
E           E         E
ไม่หนักหัวใคร ไม่หนักหัวใคร อยู่แต่โบ้เรา 

Solo F#m********E******F#m*********E *