ถ้าไม่รัก


ถ้าไม่รัก

          D      G
(ช)   ก็เพราะรัก รัก รักเธอเลยได้ใจ 
          Bm7       C       G
     ก็เพราะรู้ว่าไงก็ต้องตามใจเธอทุกอย่าง

          D      G
(ญ)   ก็เพราะรัก รัก รัก มันไม่จืดจาง 
          Bm7        G      A  Bm7
     จะทะเลาะเท่าไรก็ไม่ไปไหนเธอคิดดู ฮืม 

          A        G        D      Bm7
(ช)   ก็คนมันรักเลยยอมให้กันได้ ตัดยังไงไม่ขาดสักที
          A        G         D
(ญ)   ก็คนมันรักเลยยอมให้กันดีๆ แต่ยอมได้แค่คนนี้

         D         A        Bm7      G
(ช)  * ถ้าไม่รัก จะเรียกยังไงคงไม่มาถ้าไม่รัก จะสบตาก็ไม่รู้ใจ
     Em        D           G        A
     รักเราไม่เก่า รักเราเหมือนใหม่ ยังไงฉันจะมีเพียงเธอ 

         D        A         Bm7       G
(ญ) ** ถ้าไม่รักสักนิดฉันก็คงไม่ทน ถ้าไม่รักสักหนเราคงลืมกันไป
     Em      D          G       A        D
     เธอถึงจะเก่าก็ดีเหมือนใหม่ยังไงฉันก็คงไม่ทิ้ง ก็รักเธอจริงๆ เลย

(ซ้ำทั้งเพลง  *  **)