I don t know


I don t know

Intro :  C Am Em Em (2 times)
 C C Am Am Em Em F F G 

C           
 ตั้งแต่ที่เขาได้ทำ สิ่งที่ฉันไม่จำ
Am                 Em      F   G
 สิ่งที่เธอหวังไว้วันนั้นคงได้แต่เพียง ทุกสิ่ง
C            
 ความจริงในวันนั้น วันที่ฉันไม่จำ 
Am                    Em       F     G
 สิ่งที่เธอหวังเอาไว้กับฉันคงได้แต่เปลี่ยน ทุกสิ่ง เปลี่ยนไป

Instru :  C Am Em Em (2 times)

C             
แล้ววันนึงเธอหยุดถาม เรื่องที่เธอและฉัน 
Am                   Em      F      G
 สิ่งที่เราฝันเอาไว้วันนั้นคงได้แค่เพียง ทุกสิ่ง เปลี่ยนไป

  Dm     Am  G            Dm
∗ แล้วทุกสิ่งมี แค่เพียงเธอนั้นไม่เคยได้รู้ 
             Am  G  Dm
สุดท้ายเราคงได้แค่เพียง บอกลา
            Am  G           Dm 
 จบแล้วทุกสิ่งที่ฉันมี เพียงเธอนั้นไม่เคยได้ถาม 
             Am  G
สุดท้ายเราคงได้แต่เพียง

Instru :  Dm Dm Am Am (2 times)
 D D Bb Bb Dm 
 C Am Em Em (2 times)

 ( ∗ )

        G           Dm
 เราคงได้แต่เพียง เราคงได้แต่เพียง 
      Am   G  Dm  Am  G  Dm
เราคงได้แต่เพียง           บอกลา

Outro :  C C?Dm Dm Am G C Am Em