พี่สาวครับ

ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร
คำร้อง : จรัล มโนเพ็ชร
ทำนอง : จรัล มโนเพ็ชร
เรียบเรียง : จรัล มโนเพ็ชร

พี่สาวครับ

C  Am  Dm  G
intro:########
C        Am Dm     G     C        
 ลันลันลัน ลา   ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลัน ลา   

Am Dm     G     C       Am Dm    G   C  Am Dm
ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลันลา   ลันลาล้าลันลัน ลา วู้  วู  

G      C    Am  Dm   G     C Am 
       พี่สาว ครับ   สวัสดี ครับ พี่ ครับ 

Dm     G     C    Am  Dm    G     C   Am Dm  G
  จำน้องชาย คน นี้ ได้ ก่อ  จำได้ บ่ได้ ก็ บอก มา  ลา  ลา  

C    Am Dm    G      C       
พี่สาว ครับ  ตอนนี้ผม เป๋น หนุ่ม แล้ว ครับ  


 Am Dm    G     C  Am  Dm      G    C  Am Dm  G
มีแม่หญิง มา ไล่ จับ  จะยับ เอาผม ไปเป็นแฟน ลา ลา  

      Dm        G      C  Am Dm      G      C  Am 
   * * เจอ กันเมื่อสอง สาม ปี ก่อน ผม ยังละอ่อน และ ซน แก่น 

    Em             Am         Dm           G 
     ฮัก เป๋นพี่สาว บ่ได้เมาเอาเป๋นแฟน พี่ก็ฮัก ผม เป็น น้อง จาย  

  C   Am Dm      G     C    Am 
พี่สาว ครับ   ตอน นี้ ผม ฮักพี่ แล้วครับ 

Dm    G   C  Am     
   จะฮักพี่บ่ มี หน่าย 

Dm      G           C    Am 
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ  

Dm      G           C    Am
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ  

Dm       G         
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว (*,**) ล่ะ

 C        Am Dm     G     C        
*ลันลันลัน ลา   ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลัน ลา  

Am Dm     G     C       Am Dm    G   C  Am Dm
 ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลันลา   ลันลาล้าลันลัน ลา วู้  วู  

C Am Dm C 
Solo:#########

C        Am Dm     G     C       
ลันลันลัน ลา   ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลัน ลา   

 Am Dm     G     C       Am Dm    G  C 
ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลันลา   ลันลาล้าลันลัน ลา