ศิลปิน ปลานิลเต็มบ้าน

นาฬิกา

Cmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Cmaj7 
 Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7 G 
 Fmaj7 Fmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7 
 Cmaj7 G 

      Fmaj7 
*      ฉันเริ่มชีวิตอย่างเฉื่อยชา 
                     Cmaj7 
       เหมือนเข็มสั้นๆ บนนาฬิกาเรือนนึง 
Fmaj7 
       เธอคือคนคนนึงชีวิตเธอรวดเร็ว 
               Cmaj7 
       เปรียบไปเหมือนเข็มนาที
Fmaj7 
       เราอาจเคยใช้เวลา
                Cmaj7 
       ร่วมกับใครในบางครั้งบางที 
Fmaj7 
       แต่มันก็เป็นแค่เรื่องดีๆ 
                     Cmaj7  G 
       ยามเข็มวินาทีผ่านมา
 
   Dm7             Em    Fmaj7      Em 
**     เราอาจเคยเจอกัน หรือไม่เคยพบกัน 
Dm7                          Em 
     หรืออาจเป็นเพราะว่าตอนนั้น 
      Fmaj7                  G 
     เวลาบอกให้เราไม่ใส่ใจ
 
    Fmaj7  Emaj7 
***       เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
         การเดินทางที่ไม่พร้อมกัน 
Cmaj7  Bmaj7 
         เราคงวิ่งไล่ตามกันอยู่บนโลกที่วุ่นวาย
Fmaj7 Emaj7 
         แต่คงจะมีวันนึงที่เธอหยุดพัก 
              Cmaj7 Bmaj7 
         และฉันหาเธอจนเจอ

Instrument:
 Fmaj7 Fmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7 
 Cmaj7 G 
 
Repeat * , ** , *** 
Dm                 Em 
    และเมื่อวันนั้นมาถึง 
      Fmaj7            Cmaj7 D7 
    เวลาจะบอกกับเรา 

Repeat *** 

Emaj7                            Bmaj7 
      เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
Emaj7 
      คงจะมีวันนึงที่เธอหยุดพัก 
                                Bmaj7 
      และฉันหาเธอจนเจอ
Emaj7                            Bmaj7 
      เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
Emaj7                            Bmaj7 
      เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
Emaj7                            Bmaj7 Emaj7 
      เริ่มต้นจากความแตกต่าง