นาฬิกา


นาฬิกา

Cmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Cmaj7 
 Fmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Cmaj7 G 
 Fmaj7 Fmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7 
 Cmaj7 G 

   Fmaj7 
*   ฉันเริ่มชีวิตอย่างเฉื่อยชา 
           Cmaj7 
    เหมือนเข็มสั้นๆ บนนาฬิกาเรือนนึง 
Fmaj7 
    เธอคือคนคนนึงชีวิตเธอรวดเร็ว 
        Cmaj7 
    เปรียบไปเหมือนเข็มนาที
Fmaj7 
    เราอาจเคยใช้เวลา
        Cmaj7 
    ร่วมกับใครในบางครั้งบางที 
Fmaj7 
    แต่มันก็เป็นแค่เรื่องดีๆ 
           Cmaj7 G 
    ยามเข็มวินาทีผ่านมา
 
  Dm7       Em  Fmaj7   Em 
**   เราอาจเคยเจอกัน หรือไม่เคยพบกัน 
Dm7             Em 
   หรืออาจเป็นเพราะว่าตอนนั้น 
   Fmaj7         G 
   เวลาบอกให้เราไม่ใส่ใจ
 
  Fmaj7 Emaj7 
***    เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
     การเดินทางที่ไม่พร้อมกัน 
Cmaj7 Bmaj7 
     เราคงวิ่งไล่ตามกันอยู่บนโลกที่วุ่นวาย
Fmaj7 Emaj7 
     แต่คงจะมีวันนึงที่เธอหยุดพัก 
       Cmaj7 Bmaj7 
     และฉันหาเธอจนเจอ

Instrument:
 Fmaj7 Fmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7 
 Cmaj7 G 
 
Repeat * , ** , *** 
Dm         Em 
  และเมื่อวันนั้นมาถึง 
   Fmaj7      Cmaj7 D7 
  เวลาจะบอกกับเรา 

Repeat *** 

Emaj7              Bmaj7 
   เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
Emaj7 
   คงจะมีวันนึงที่เธอหยุดพัก 
                Bmaj7 
   และฉันหาเธอจนเจอ
Emaj7              Bmaj7 
   เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
Emaj7              Bmaj7 
   เริ่มต้นจากความแตกต่าง 
Emaj7              Bmaj7 Emaj7 
   เริ่มต้นจากความแตกต่าง