ทะเลไม่เคยหลับ


ทะเลไม่เคยหลับ

มอง ซิมองทะเล
เห็นลม คลื่นเห่จูบหิน
บาง ครั้งมันบ้าบิ่น
กระแทกหินดัง ครืนครืน
ทะเล ไม่เคยหลับไหล
ใครตอบได้ไหม ไฉนจึงตื่น
บาง ครั้งยังสะอื้น
ทะเลมันตื่น อยู่ร่ำไป
ทะเล หัวใจของเรา
แฝงเอา รักแอบเข้าไว้
ดู ซิเป็นไปได้
ตื่นใจเหมือนดัง ทะเลครวญ
ยาม หลับไหลชั่วคืน
ก็ถูกคลื่นฝัน ปลุกฉันรัญจวน
ใจ รักจึงเรรวน
มิเคยจะหลับ เหมือนกับทะเล

ทะเล หัวใจของเรา
แฝงเอา รักแอบเข้าไว้
ดู ซิเป็นไปได้
ตื่นใจเหมือนดัง ทะเลครวญ
ยาม หลับไหลชั่วคืน
ก็ถูกคลื่นฝัน ปลุกฉันรัญจวน
ใจ รักจึงเรรวน
มิเคยจะหลับ เหมือนกับทะเล