ศิลปิน เทียรี่

เชือกคลายเกลียว

.เกลียวเชือกมันคลาย  ปลายมันแยกจากกัน สัมพันธ์ ก็ไม่จีรังยั่งยืน
ความหมาย พังทลายลงครืน เก็บซ่อนความขมขื่น  กล้ำกลืนเสยซากความช้ำ
   .เลยล่วงวันวาน  เพียงผ่านพ้นเรื่อยไป  นิยาย เรื่องสั้นรันทดจดจำ
ถากถาง โดนเหน็บแนมทิ่มตำ  เจ็บปวดทุกถ้อยคำ  ไม่รู้จะทำทำไม
   *.อยากจะวิ่ง ทวนเข็มนาฬิกา  กลับย้อนเวลา เพื่อรักษาดูแลแก้ไข
ถักทอใยรัก พันเกลียวเกาะเกี่ยวสายใจ ต้องสูญเสียไป  เพราะไม่ให้ความสำคัญ
   .ต่างโทษต่างฉัน คำสองคำก็สองคน ร้อนรน  ต่างคนประชดประชัน
ไม่เหลือ ความหวังดีให้กัน  ผ่านเลยคืนข้ามวันเชือกนั้นมลายคลายเกลียว
..ดนตรี..*