ศิลปิน จอนนี่/โดม/วอย/เจมส์ The X-Venture ดิ เอ็กซ์-เวนเจอร์

ดีมากเลย (โดม-เจมส์)

เย เย๊
(ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์)
เย๊ (ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์)
เห็น เธอซึมประจำ
โดนทำให้เจ็บ จะเป็นจะตาย
เขา ไม่ค่อยจะแคร์
ไม่ค่อยเป็นห่วง อะไรอะไร
ถาม กี่ทีกี่ที
เธอเองก็บอก สบายสบาย
ฉัน ก็ยังงงงง
ดูเธอลำบาก ยังไงยังไง
ทำอะไรไม่ได้ เลย
ทำอะไรไม่ได้ เลย
ดูก็รู้ ว่ารักคำเดียว
ที่ฉุด ให้เธอยอมยอม
เย๊ (ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์)
ฉัน มีใจให้เธอ
เธอเองก็ปัด กระจายกระจาย
ฉัน ก็ยังเอาใจ
ไม่เคยจะบ่น อะไรอะไร
แล้ว วันนึงเธอเอง
ก็เข้ามาบอก กำลังจะตาย
เขา ไปมีใครใคร
ไปมีคนใหม่ จะทำยังไง
ทำอะไรไม่ได้ เลย
ทำอะไรไม่ได้ เลย
อยากจะลืม อยากเลิกไปเลย
เธอบอก จะทำจริงจริง
ดี เลย ดีมากมาก
เอา เลย ดีมากมาก
ทิ้ง เขา ก่อน
หมด ห่วงสบาย ใจ
ดี เลย ดีมากมาก
ทำ เลย ดีมากมาก
ฉัน ลุ้น อยู่
อยาก บอกว่าดี ใจ
เย๊ (ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์
ออไรท์ ออไรท์ ออไรท์)
ฉัน มีใจให้เธอ
เธอเองก็ปัด กระจายกระจาย
ฉัน ก็ยังเอาใจ
ไม่เคยจะบ่น อะไรอะไร
แล้ว วันนึงเธอเอง
ก็เข้ามาบอก กำลังจะตาย
เขา ไปมีใครใคร
ไปมีคนใหม่ จะทำยังไง
ทำอะไรไม่ได้ เลย
ทำอะไรไม่ได้ เลย
อยากจะลืม อยากเลิกไปเลย
เธอบอก จะทำจริงจริง
ดี เลย ดีมากมาก
เอา เลย ดีมากมาก
ทิ้ง เขา ก่อน
หมด ห่วงสบายใจ
ดี เลย ดีมากมาก
ทำ เลย ดีมากมาก
ฉัน ลุ้น อยู่
อยาก บอกว่าดีใจ
เอา เลยเอาไง
ลุยไปเลย ฉันเข้าข้างเธอ
ถ้า ไม่ชอบใจ
ไม่ต้องกลัว ฉันจะดูแล
เอา เลยเอาไง
ทำไปเลย เขาไม่เคยแคร์
ลุย ลุยได้เลย ตัดได้แล้ว
(เย)ดีมาก ดีมาก ดีมากมากมาก
(เย)ดีมาก ดีมาก ดีมากมากมาก
(เย)ดีมาก ดีมาก ดีมากมากมาก
ทำอะไรไม่ได้ เลย
ทำอะไรไม่ได้ เลย
อยากจะลืม อยากเลิกไปเลย
เธอบอก จะทำจริงจริง
ดี เลย ดีมากมาก
เอา เลย ดีมากมาก
ทิ้ง เขา ก่อน
หมด ห่วงสบายใจ
ดี เลย ดีมากมาก
ทำ เลย ดีมากมาก
ฉัน ลุ้น อยู่
อยาก บอกว่าดีใจ